*Við gefum þér í alvörunni ókeypis nótt. Þú greiðir aðeins skatta og gjöld.

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Safnaðu 10 gistinóttum, fáðu 1 ókeypis

 • 500.000 gististaðir um allan heim

  Safnaðu nóttum hvert sem þú ferð

  • Þú velur hvernig þú safnar 10 nóttum. Hvort sem það er með einni langri dvöl eða mörgum styttri, þá kemstu fljótt upp í 10 nætur
  • Safnaðu nóttum hjá yfir 500.000 gististöðum um allan heim
  • Virði ókeypis næturinnar verður meðalverð þeirra 10 nátta sem þú safnar
 • Leystu út ókeypis næturnar þínar hvenær sem er

  • Það eru engar undanskildar dagsetningar eða takmarkanir
  • Leystu út ókeypis nóttina þína hjá yfir 500.000 gististöðum hvar og hvenær sem er.
  • Frá 27. nóv. 2019 mun 590,00 kr gjald verða innheimt fyrir hverja ókeypis nótt sem þú notar. Ekkert gjald verður innheimt ef þú innleysir nóttina í appinu okkar.
  • Stórar hótelkeðjur, orlofsstaðir á ströndinni, smærri hótel, einbýlishús, íbúðir og allt þar á milli - allar tegundir gististaða eru innifaldar.

Afhjúpaðu hulduverð

 • Hafðu augun opin fyrir hulduverði á sérvöldum gististöðum
 • Sparaðu meira með hulduverði
 • Safnaðu nóttum með dvölinni
Ég fékk hulduverð og notaði ókeypis nóttina mína til að fá enn meiri afslátt - Hotels.com er besta fyrirtækið í að endurgjalda dyggum viðskiptavinum!

Pia, félagi frá Bretlandi

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Náðu þér í meiri ávinning

Ferðastu mikið? Við uppfærum aðildina þína í Silver- eða Gold-aðild að Hotels.com® Rewards.

Einhverjar spurningar?

Hvernig safna ég nóttum?

Hvar er nóttin sem mig vantar?

Hvernig innleysi ég nætur?

Hvernig afhjúpa ég hulduverð?

Til að fá svör við spurningum eins og þessum og fleiri til skaltu skoða greinarnar okkar. Þar má finna allar þær upplýsingar sem þú þarft.

Skilmálar og skilyrði

Hotels.com® Rewards er fyrir gesti, 18 ára og eldri, sem skráðu sig í áskrift með gildu netfangi. Þegar þú bókar og gistir í 10 nætur á gjaldgengum gististöðum færðu 1 ókeypis nótt sem þú getur innleyst á öðrum gististað. Frá 27. nóv. 2019 mun innlausnargjald verða innheimt fyrir hverja ókeypis nótt, nema innleyst sé í appinu. Við reiknum út meðalverð á dag fyrir allar 10 næturnar sem þú safnaðir og gefum þér það til baka sem ókeypis nótt. Þú greiðir bara skatta og gjöld. Og ef þú velur þér herbergi, íbúð eða aðra gistingu sem kostar meira þarftu að borga mismuninn. Ekki er hægt að safna nóttum eða innleysa þær þegar þú greiðir með afsláttarmiða eða bókar pakkaferð. Lestu alla skilmála og skilyrði.

Hulduverð eru í boði fyrir notendur Hotels.com appsins, félaga í Hotels.com® Rewards og einstaklinga sem hafa gerst áskrifendur að Hotels.com tölvupóstum. Hulduverð eru sýnd þar sem borðinn „hulduverðið þitt“ sést í leitarniðurstöðunum. Aðeins í boði á sérvöldum hótelum og ákveðnum dögum. Allir skilmálar og skilyrði eiga við.