*Sjá frekari upplýsingar

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Safnaðu 10 stimplum, fáðu 1 verðlaunanótt*

 • 1.000.000 gististaðir um allan heim

  Safnaðu stimplum hvert sem þú ferð

  • Safnaðu 1 stimpli fyrir hverja nótt sem þú dvelur
  • Þú velur hvernig þú safnar 10 stimplum. Hvort sem það er með einni dvöl eða mörgum, þá kemstu fljótt upp í 10 stimpla
  • Safnaðu stimplum hjá yfir 1.000.000 gististöðum um allan heim
  • Mundu að virði verðlaunanæturinnar* þinnar verður meðalverð þeirra 10 stimpla sem þú hefur safnað.
 • Innleystu verðlaunanæturnar* þínar hvenær sem er

  • Það eru engar undanskildar dagsetningar eða takmarkanir
  • Innleystu verðlaunanóttina* þína hjá yfir 500.000 gististöðum hvar og hvenær sem er.
  • Það er ókeypis að innleysa verðlaunanætur* í appinu okkar svo þú skalt sækja það núna ef þú hefur ekki þegar gert það. Ef þú bókar í gegnum vefsíðuna okkar muntu þurfa að greiða gjald sem nemur 590,00 kr fyrir hverja verðlaunanótt* sem þú innleysir. Við getum ekki innleyst verðlaunanætur* fyrir þig þegar þú bókar í gegnum síma, en við getum leiðbeint þér með að innleysa þær á netinu eða með snjalltækjaappinu okkar
  • Stórar hótelkeðjur, orlofsstaðir á ströndinni, smærri hótel, einbýlishús, íbúðir og allt þar á milli - allar tegundir gististaða eru innifaldar.

Afhjúpaðu hulduverð

 • Hafðu augun opin fyrir hulduverði á sérvöldum gististöðum
 • Sparaðu meira með hulduverði
 • Safnaðu stimplum eftir dvölina
Ég fékk hulduverð og notaði verðlaunanóttina* mína til að fá enn meiri afslátt - Hotels.com er besta fyrirtækið í að endurgjalda dyggum viðskiptavinum!

Pia, félagi frá Bretlandi

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Náðu þér í meiri ávinning

Ferðastu mikið? Við uppfærum aðildina þína í Silver- eða Gold-aðild að Hotels.com® Rewards.

Einhverjar spurningar?

Hvernig safna ég stimplum?

Hvar er stimpillinn sem mig vantar?

Hvernig innleysi ég nætur?

Hvernig afhjúpa ég hulduverð?

Til að fá svör við spurningum eins og þessum og fleiri til skaltu skoða greinarnar okkar. Þar má finna allar þær upplýsingar sem þú þarft.

Skilmálar og skilyrði

Hotels.com® Rewards er fyrir gesti, 18 ára og eldri, sem skráðu sig með gildu netfangi. Þegar þú bókar og dvelur í 1 nótt á gjaldgengum gististöðum færðu 1 stimpil. Safnaðu 10 stimplum til að fá 1 verðlaunanótt* sem þú getur innleyst á gjaldgengum gististöðum. Greiða þarf innlausnargjald fyrir verðlaunanætur* nema þær séu innleystar í forritinu. Við reiknum út meðalverð á dag fyrir alla 10 stimplana sem þú safnaðir (fyrir skatta og gjöld) og gefum þér það til baka sem verðlaunanótt*. Þú greiðir bara skatta og gjöld fyrir verðlaunanóttina*. Og ef þú velur herbergi, íbúð eða annað samsvarandi sem kostar meira borgarðu mismuninn. Þú getur ekki safnað stimplum eða innleyst verðlaunanætur* þegar þú borgar með afsláttarmiða eða ef þú bókar fyrir pakkaferð. Stimplar og verðlaunanætur* sem þú safnar munu renna út ef þú hefur ekki bókað og dvalið með Hotels.com Rewards reikningnum þínum síðustu 12 mánuðina. Lestu alla skilmála og skilyrði.

Hulduverð eru í boði fyrir notendur Hotels.com appsins, félaga í Hotels.com® Rewards og einstaklinga sem hafa gerst áskrifendur að Hotels.com tölvupóstum. Hulduverð eru sýnd þar sem borðinn „hulduverðið þitt“ sést í leitarniðurstöðunum. Aðeins í boði á sérvöldum hótelum og ákveðnum dögum. Allir skilmálar og skilyrði eiga við.