*Við gefum þér í alvörunni ókeypis nótt. Þú greiðir aðeins skatta og gjöld.

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Safnaðu 10 gistinóttum, fáðu 1 ókeypis

 • 297.000 gististaðir um allan heim

  Safnaðu nóttum hvert sem þú ferð

  • Þú velur hvernig þú safnar 10 nóttum. Hvort sem það er með einni langri dvöl eða mörgum styttri, þá kemstu fljótt upp í 10 nætur
  • Safnaðu nóttum hjá yfir 297.000 gististöðum um allan heim
  • Virði ókeypis næturinnar verður meðalverð þeirra 10 nátta sem þú safnar
 • Leystu út ókeypis næturnar þínar hvenær sem er

  • Það eru engar undanskildar dagsetningar eða takmarkanir
  • Leystu út ókeypis nóttina þína hjá yfir 213.000 gististöðum hvar og hvenær sem er.
  • Stórar hótelkeðjur, orlofsstaðir á ströndinni, smærri hótel, einbýlishús, íbúðir og allt þar á milli - allar tegundir gististaða eru innifaldar.

Afhjúpaðu hulduverð

 • Lægra verð sem býðst ekki öllum
 • Fáðu allt að 50% afslátt af þúsundum gististaða á vinsælum áfangastöðum
 • Sparaðu með hulduverði og safnaðu nóttum með dvölinni
Ég fékk hulduverð og notaði ókeypis nóttina mína til að fá enn meiri afslátt - Hotels.com er besta fyrirtækið í að endurgjalda dyggum viðskiptavinum!

Pia, félagi frá Bretlandi

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Náðu þér í meiri ávinning

Ferðastu mikið? Við uppfærum aðildina þína í Silver- eða Gold-aðild að Hotels.com™ Rewards.

Einhverjar spurningar?

Hvernig safna ég nóttum?

Hvar er nóttin sem mig vantar?

Hvernig innleysi ég nætur?

Hvernig afhjúpa ég hulduverð?

Til að fá svör við spurningum eins og þessum og fleiri til skaltu skoða greinarnar okkar. Þar má finna allar þær upplýsingar sem þú þarft.

Skilmálar og skilyrði

Vildarklúbburinn okkar, Hotels.com™ Rewards, er fyrir gesti 18 ára og eldri sem hafa skráð sig með gildu netfangi. Þegar þú bókar og gistir í 10 nætur á gjaldgengum hótelum færðu 1 ókeypis* nótt sem þú getur innleyst á öðru hóteli. Við reiknum út meðalverð á dag fyrir allar 10 næturnar sem þú safnaðir og gefum þér það til baka sem ókeypis* nótt. Þú greiðir bara skatta og gjöld og ef þú velur þér herbergi sem kostar meira þarftu að borga mismuninn. Ekki er hægt að safna nóttum eða innleysa þær þegar þú greiðir með afsláttarmiða eða gerir hópbókun. Lestu alla skilmála og skilyrði.

Hulduverð bjóðast notendum Hotels.com appsins, Hotels.com™ Rewards meðlimum og einstaklingum sem afhjúpa hulduverð á vefsíðunni með því að gerast áskrifendur tölvupósta Hotels.com. Hulduverð eru sýnd þar sem borðinn „hulduverðið þitt“ sést í leitarniðurstöðunum. Aðeins í boði á sérvöldum hótelum og ákveðnum dögum. Allir skilmálar og skilyrði eiga við.