Almennir Rewards-skilmálar

*Hotels.com® Rewards er fyrir gesti, 18 ára og eldri, sem skráðu sig með gildu netfangi. Þegar þú bókar og dvelur í 1 nótt á gjaldgengum gististöðum færðu 1 stimpil. Safnaðu 10 stimplum og þú færð 1 verðlaunanótt* sem þú getur innleyst á hvaða gjaldgenga gististað sem er. Við reiknum út meðalverð fyrir alla 10 stimplana sem þú hefur safnað (fyrir skatta og gjöld) og gefum þér það til baka sem verðlaunanótt*. Þú greiðir bara skatta og gjöld fyrir verðlaunanóttina*. Og ef þú velur herbergi, íbúð eða annað sambærilegt sem kostar meira, greiðir þú mismuninn. Þú getur ekki safnað stimplum eða innleyst verðlaunanætur* þegar þú borgar með afsláttarmiða eða ef þú bókar fyrir pakkaferð. Stimplar og verðlaunanætur sem þú hefur safnað munu renna út ef þú hefur ekki bókað og lokið bókuninni með Hotels.com® Rewards reikningnum þínum næstu 12 mánuðina á undan. Lesa fulla skilmála og skilyrði.

Félagaverð

Félagaverð eru í boði fyrir notendur Hotels.com®-appsins og félaga í Hotels.com® Rewards. Aðeins í boði á sérvöldum hótelum og ákveðnum dögum. Háð fullum skilmálum og skilyrðum.